sierakowska


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła w 1981 roku uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W latach 1981-1983 odbywała aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

W latach 1986-1990 odbywała aplikację adwokacką. W 1990 roku zdała egzamin adwokacki z oceną bardzo dobrą.

W 1990 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Odbywała staże w kancelariach adwokackich w Paryżu oraz w Radzie Europy w Strasburgu.

Zawód adwokata wykonuje nieprzerwanie od 1990 roku, początkowo jako członek Zespołu Adwokackiego nr 10 w Poznaniu, a od 1992 roku w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej


KANCELARIA

Kancelaria Adwokacka dr Ewy Sierakowskiej działa na rynku usług prawniczych od 1990 roku.

Zajmuje się kompleksową obsługą osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Za główny cel stawia sobie świadczenie usług prawniczych na najwyższym poziomie oraz zapewnienie klientom skutecznej pomocy prawnej.

Adwokat dr Ewa Sierakowska reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz zajmuje się ogólnym doradztwem prawnym.


sierakowska2

ZAKRES USŁUG

ksiazki

Sprawy rodzinne, m.in.

 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • alimenty,
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przysposobienie,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie opieki.

Sprawy spadkowe, m.in.

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • roszczenia z tytułu zachowku lub zapisu.

Inne sprawy cywilne, m.in.

 • o zapłatę z tytułu niewykonania umowy,
 • odszkodowawcze,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • eksmisja,
 • wydanie,
 • o ustalenie nieważności umowy,
 • odwołanie darowizny,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • sprawy lokalowe.

Sprawy karne, m.in.

 • obrona w procesie karnym i karnym skarbowym,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Sprawy z zakresu prawa pracy.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego.


KONTAKT


Siedziba Kancelarii:
ul. Młyńska 13/6
61-730 Poznań

tel. kom. 602 23 10 89
tel./fax. 61 851 82 41
tel. 61 852 52 00

e-sierakowska@wp.pl

nr konta:
BZ WBK 6 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 15
60 1090 1362 0000 0000 3601 9858